Agenda
Vul een subtitel in


Activiteiten 2018 vogelvereniging Fenix Schijndel

                                                  "Vogelvereniging FENIX Schijndel"


Nieuwjaarsreceptie;

Deze is op Zaterdag 6 januari in Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 Schijndel van 14.00 tot 18.00 uur.
We hopen op u allen aanwezigheid om zo een eerste kennismaken met allen onderling te maken en Fenix op een mooie manier te starten.
Voor een hapje en drankje zal er gezorgd worden.

Tentoonstelling 2018;

Deze zal worden gehouden in week 44, keurdag is vrijdag 2 november en de tentoonstelling is geopend op zaterdag 3 en zondag 4 november.
Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 5482 BD Schijndel 073-5493871.

Vergaderingdata;

Het is de bedoeling elke 3e donderdag van de maand te gaan vergaderen, u ontvangt hier altijd een uitnodiging voor en mocht de vergadering om wat voor reden worden verzet krijgt u uiteraard ook bericht.
Aanvang van de vergaderingen zijn 20.00 uur in de "Nieuwe kelder" van De Vink.
Het bestuur staat open voor elke suggestie welke zinvol is om een vergaderingsavend zinvol dan wel leuk in te vullen
De vergaderdata zijn 18 jan, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, juli en augustus vakantie, 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december.
Het bestuur vergaderd voor elke ledenvergadering als het kan de eerste donderdag van de maand.

Speelgoedbeurs;

De speelgoedbeurs is op donderdag 25 oktober, ook hier graag reclame voor maken.
Graag uw medewerking voor deze markten.
Deze brengt elk jaar nog zoveel op dat u gratis uw vogels kunt inzenden op onze eigen TT.
Deelname tentoonstellingen;
We kunnen nog steeds de eerste 10 vogels vergoeden bij inzendingen bij andere verenigingen, u betaald alleen uw eigen catalogus.
Onze eigen tentoonstelling is nog steeds geheel gratis dus niets let u om mee te doen.
Zodra alle data bekend zijn zullen we de tentoonstelling bekend maken welke door de vereniging worden vergoed en welke meetellen voor het clubkampioenschap.

Indien nodig en mogelijk brengen we de vogels ook gezamenlijk weg.

Mocht u problemen hebben met het wegbrengen of ophalen neem contact op met het bestuur.

Advertenties;

Dit blijven de belangrijkste inkomsten van onze verenging, wij zouden het zeer op prijs stellen mocht u iemand weten te strikken voor een advertentie.

Een vereniging bestaat immers uit ons allen gezamenlijk.

Oud ijzer;

Tijdens onze laaste bijeenkomst is er afgesproken om door te gaan met het verzamelen van "oud" ijzer, deze kan alleen op afspraak (073-5492162) naar de heer Jan Timmermans worden gebracht. Mocht iemand nog andere ideeen of suggesties hebben om wat extra inkomsten te genereren is dat altijd welkom.

Ringen bestellen;

Dit kan men 4x per jaar en ook in de toekomst blijven we dit zo doen.

Alleen voor nieuwe leden geld er een uitzondering indien nodig.

De eerste bestelling dient al tijdig te worden gedaan en deze ringen worden uitgereikt op de districtsvergadering in oktober.

Controleer na uitgifte zelf even Uw ringen een kleine moeite wat veel ellende kan voorkomen.

Het zou wel fijn zijn om zelf u formulier zo compleet mogelijk en duidelijk in te vullen, onze ringencommissaris zal wel voor formulieren zorgen maar u dient dan nog deze zelf in te vullen en gelijk te betalen.

Tafelkeuring;

We houden ook dit jaar weer een tafelkeuring samen met Sint Oedenrode op zondag ??? het zou leuk zijn om hier veel vogels en leden te zien.

Het jaar 2018 zal Sint Oedenrode deze organiseren.

Activiteiten;

Deze worden alle gehouden in Scc DE Vink Hoevenbraaksestraat 28 te Schijndel

Tel.073 5493871 e-mail;  

devinkschijndel@home.nl Internet; www.devinkschijndel.nl

Ledenlijst;

We proberen deze zo goed mogelijk up-to-date te houden maar wijzigingen graag door u zelf zo snel mogelijk doorgeven.

U ontvangt de ledenlijst van ons en kijk deze even door of uw gegevens kloppen.

E-mail adressen;

We willen zoveel als kan met de mail versturen dus ook hier geldt graag een juist e-mail adres naar de secretaris.