Agenda
Vul een subtitel in


Vogelvereniging FENIX Schijndel
Activiteiten 2019 vogelvereniging FENIX Schijndel

Nieuwjaarsreceptie;

Deze is op Zaterdag 5 januari in Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 Schijndel van 14.00 tot 18.00 uur.

We hopen op uw aanwezigheid om zo het jaar goed in te zetten.

Voor een hapje en drankje zal er gezorgd worden.

Tentoonstelling 2019;

Deze zal worden gehouden in week 47, keurdag is donderdag 21 november en de tentoonstelling is geopend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november.

We houden de 5 steden TT.

Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 5482 BD Schijndel 073-5493871.

Vergaderingdata;

Het is de bedoeling elke 3e donderdag van de maand te gaan vergaderen, U ontvangt hier altijd een uitnodiging voor en mocht de vergadering om wat voor reden worden verzet krijgt U uiteraard ook bericht.

Aanvang van de vergaderingen zijn 20.00 uur in de Nieuwe kelder van De Vink.

Het bestuur staat open voor elke suggestie welke zinvol is om een vergaderingsavond zinvol dan wel leuk in te vullen

De vergaderdata zijn 17 jan, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, juli en augustus vakantie, 19 september, 17 oktober, 14 november (i.v.m.TT), en19 december.

Het bestuur vergaderd voor elke ledenvergadering als het kan de eerste donderdag van de maand.

Speelgoedbeurs;

De speelgoedbeurs is op donderdag 24 oktober, ook hier graag reclame voor maken.

Ook graag uw medewerking voor deze markten.

Deze brengt elk jaar nog zoveel op dat u gratis uw vogels kunt inzenden op onze eigen TT.

Hartemert:

Een mooie gelegenheid om onze verenging wat te promoten dus dit blijven we graag doen, afgelopen jaar was het zeer druk aan onze stand en hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen.

Forellen:

In 2018 weer opgepakt en de deelnemers waren verrast over de aantallen forellen welke er werden gevangen en we hadden zoals altijd prachtig weer dus gaan we ook in 2019 weer forellen maar wel op tijd een datum vastleggen zodat er meerdere leden meekunnen.

Deelname tentoonstellingen;

We kunnen nog steeds de eerste 10 vogels vergoeden bij inzendingen bij andere verenigingen, U betaald alleen Uw eigen catalogus.

Onze eigen tentoonstelling is nog steeds geheel gratis dus niets let U om mee te doen.

Zodra alle data bekend zijn zullen we de tentoonstelling bekend maken welke door de vereniging worden vergoed en welke meetellen voor het clubkampioenschap.

Indien nodig en mogelijk brengen we de vogels ook gezamenlijk weg.

Mocht U problemen hebben met het wegbrengen of ophalen neem contact op met het bestuur.

Advertenties;

Dit blijven de belangrijkste inkomsten van onze verenging, wij zouden het zeer op prijs stellen mocht U iemand weten te strikken voor een advertentie.

Een vereniging bestaat immers uit ons allen gezamenlijk.

Oud ijzer;

Gezien de opbrengsten willen we dit graag blijven doen om zo toch extra inkomsten te genereren lever het dus in bij Jan Timmermans.

Ringen bestellen;

Dit kan men 4x per jaar en ook in de toekomst blijven we dit zo doen.

Alleen voor nieuwe leden geld er een uitzondering indien nodig.

De eerste bestelling dient al tijdig te worden gedaan en deze ringen worden uitgereikt op de districtsvergadering in oktober.

Controleer na uitgifte zelf even Uw ringen een kleine moeite wat veel ellende kan voorkomen.

Het zou wel fijn zijn om zelf U formulier zo compleet mogelijk en duidelijk in te vullen, onze ringencommissaris zal wel voor formulieren zorgen maar U dient dan nog deze zelf in te vullen en gelijk te betalen.

Tafelkeuring;

We houden ook dit jaar weer een tafelkeuring samen met Sint Oedenrode op zondag 29 september 10.00 uur het zou leuk zijn om hier veel vogels en leden te zien.

Het jaar 2019 zal FENIX deze organiseren.

Activiteiten,

Deze worden alle gehouden in Scc DE Vink Hoevenbraaksestraat 28 te Schijndel

Tel.073 5493871 E-mail devinkschijndel@home.nl Internet www.devinkschijndel.nl

Ledenlijst;

We proberen deze zo goed mogelijk up-to-date te houden maar wijzigingen graag door U zelf zo snel mogelijk doorgeven.

U ontvangt de ledenlijst van ons en kijk deze even door of Uw gegevens kloppen.

E-mail adressen;

We willen zoveel als kan met de mail versturen dus ook hier geld graag een juist e-mail adres naar de secretaris.