Agenda
Activiteiten 2024 Vogelvereniging Fenix Schijndel

Nieuwjaarsreceptie;

Deze is op zaterdag 6 januari in Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 te Schijndel 14.00 t/m 17.00 uur. Voor een hapje en drankje zal worden gezorgd. We zien U graag eventueel met partner om het glas op 2024 te heffen.

Tentoonstelling 2024;

Wordt de 5 Steden Tentoonstelling. Deze zal worden gehouden in week 44 keurdag is vrijdag 1 november en de tentoonstelling is geopend op zaterdag 2 november en zondag 3 november we rekenen weer op Uw medewerking alle hulp zal nodig zijn. Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 5482 BD Schijndel 073-5493871.

Vergadering data;

Het is de bedoeling elke 3e donderdag van de maand te gaan vergaderen, U ontvangt hier altijd een uitnodiging voor en mocht de vergadering om wat voor reden worden verzet krijgt Uuiteraard ook bericht. Aanvang van de vergaderingen zijn 20.00 uur in de Nieuwe kelder van De Vink. Het bestuur staat open voor elke suggestie welke zinvol is om een vergadering avond zinvol dan wel leuk in te vullen. De vergaderdata zijn 25 januari jaarvergadering, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, juli en augustus vakantie, 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december. Het bestuur vergaderd voor elke ledenvergadering als het kan de eerste donderdag van de maand.

Hartemert:

Een mooie gelegenheid om onze vereniging wat te promoten dus dit blijven we graag doen, afgelopen jaar hadden we veel aanloop en een mooie opbrengst voor Fenix De voorgaande jaren hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen.

Deelname tentoonstellingen;

We kunnen nog steeds de eerste 10 vogels vergoeden bij inzendingen bij andere verenigingen, U betaalt alleen Uw eigen catalogus. Onze eigen tentoonstelling is nog steeds geheel gratis dus niets let U om mee te doen. Zodra alle data bekend zijn zullen we de tentoonstelling bekend maken welke door de vereniging worden vergoed en welke meetellen voor het clubkampioenschap. Indien nodig en mogelijk brengen we de vogels ook gezamenlijk weg. Mocht U problemen hebben met het wegbrengen of ophalen neem contact op met het bestuur.

Advertenties;

Dit blijven de belangrijkste inkomsten van onze verenging, wij zouden het zeer op prijs stellen mocht U iemand weten te strikken voor een advertentie. Een vereniging bestaat immers uit ons allen gezamenlijk.

Ringen bestellen;

Dit kunt/moet U voortaan zelf doen via de site van de Bond wat goed werkt. U kan het gehele jaar door ringen bestellen maar ringen voor het kweekseizoen 2025 worden pas na 1 oktober 2024 uitgegeven. Heeft U hulp nodig meldt U dan bij het bestuur.

Activiteiten,

Deze worden alle gehouden in Scc DE Vink Hoevenbraaksestraat 28 te Schijndel Tel.073 5493871 E-mail devinkschijndel@home.nl Internet www.devinkschijndel.nl

Ledenlijst;

We proberen deze zo goed mogelijk up-to-date te houden maar wijzigingen graag door U zelf zo snel mogelijk doorgeven. U ontvangt de ledenlijst van ons en kijk deze even door of Uw gegevens kloppen.

E-mailadressen;

We willen zoveel als kan met de mail versturen dus ook hier geld graag een juist e-mailadres naar de secretaris. Secretariaat: Wim van Weert, Wijsstraat 63, 5481 RK Schijndel

Tel: 073-5475993, Verenigingscode S23

Bankgegevens: NL70RABO0147186110 KvK: 17145615

Email: wam.weert@home.nl Internet: www.vvschijndel.webnode.nl