Agenda


Activiteiten 2022 vogelvereniging FENIX Schijndel
Nieuwjaarsreceptie;

Deze is op zaterdag 8 januari in Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 te Schijndel

14.00 uur t/m 17.00 uur. 

Voor een hapje en drankje zal worden gezorgd.

We zien U graag eventueel met partner om het glas op 2022 te heffen.

Vervalt wegens de geldende maatregelen.

Tentoonstelling 2022;

District tentoonstelling Brabant Oost.

Deze zal worden gehouden in week 49 keurdag is donderdag 8 december en de tentoonstelling is geopend op vrijdag 9 december vanaf 19.30, zaterdag 10 december en zondag 11 december we rekenen weer op Uw medewerking alle hulp zal nodig zijn.

Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28 5482 BD Schijndel 073-5493871.

Vergaderingdata;

Het is de bedoeling elke 3e donderdag van de maand te gaan vergaderen, u ontvangt hier altijd een uitnodiging voor en mocht de vergadering om wat voor reden worden verzet krijgt U uiteraard ook bericht.

Aanvang van de vergaderingen zijn 20.00 uur in de Nieuwe kelder van De Vink.

Het bestuur staat open voor elke suggestie welke zinvol is om een vergaderingavond zinvol dan wel leuk in te vullen

De vergaderdata zijn 20 januari jaarvergadering , 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, juli en augustus vakantie, 15 september, 20 oktober, 10 november, 15 december.

Het bestuur vergaderd voor elke ledenvergadering als het kan de eerste donderdag van de maand.

Hartemert:

Een mooie gelegenheid om onze vereniging wat te promoten dus dit blijven we graag doen, afgelopen jaar ging deze vanwege de bekende perikelen niet door dus dubbel de moeite waard om het nu wel weer te doen. De voorgaande jaren hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen.

Deelname tentoonstellingen;

We kunnen nog steeds de eerste 10 vogels vergoeden bij inzendingen bij andere verenigingen, u betaald alleen uw eigen catalogus.

Onze eigen tentoonstelling is nog steeds geheel gratis dus niets let u om mee te doen.

Zodra alle data bekend zijn zullen we de tentoonstelling bekend maken welke door de vereniging worden vergoed en welke meetellen voor het clubkampioenschap.

Indien nodig en mogelijk brengen we de vogels ook gezamenlijk weg.

Mocht u problemen hebben met het wegbrengen of ophalen neem contact op met het bestuur.

Advertenties;

Dit blijven de belangrijkste inkomsten van onze verenging, wij zouden het zeer op prijs stellen mocht u iemand weten te strikken voor een advertentie.

Een vereniging bestaat immers uit ons allen gezamenlijk.

Ringen bestellen;

Dit kan men 4x per jaar en ook in de toekomst blijven we dit zo doen.

Alleen voor nieuwe leden geld er een uitzondering indien nodig.

De eerste bestelling dient al tijdig te worden gedaan en deze ringen worden uitgereikt op de districtsvergadering in oktober.

Controleer na uitgifte zelf even uw ringen een kleine moeite wat veel ellende kan voorkomen.

Het zou wel fijn zijn om zelf u formulier zo compleet mogelijk en duidelijk in te vullen, onze ringencommissaris zal wel voor formulieren zorgen maar u dient dan nog deze zelf in te vullen en gelijk te betalen.

Tafelkeuring;

We houden ook dit jaar weer een tafelkeuring samen met Sint Oedenrode op zondag (nog geen data) het zou leuk zijn om hier veel vogels en leden te zien.

Het jaar 2022 zullen wij deze zelf organiseren.

Activiteiten;

Deze worden alle gehouden in Scc DE Vink Hoevenbraaksestraat 28 te Schijndel

Tel.073 5493871 E-mail devinkschijndel@home.nl Internet www.devinkschijndel.nl

Ledenlijst;

We proberen deze zo goed mogelijk up-to-date te houden maar wijzigingen graag door u zelf zo snel mogelijk doorgeven.

U ontvangt de ledenlijst van ons en kijk deze even door of Uw gegevens kloppen.

E-mail adressen;

We willen zoveel als kan met de mail versturen dus ook hier geld graag een juist e-mail adres naar de secretaris.

Forellen:

Ook dit kon niet doorgaan maar willen we graag weer doen in 2022.